Splošni pogoji sodelovanja v izzivu in nagradni igri 28-DNEVNI SHUJŠEVALNI IZZIV - TEKMOVANJE ''PREJ/POTEM''

1. Splošno

S sprejetjem teh splošnih pogojev sklenete zavezujočo pravno pogodbo s Sensilabom, katere določila so navedena v nadaljevanju.

Promotor izziva in nagradne igre 28-DNEVNI SHUJŠEVALNI IZZIV – TEKMOVANJE PREJ/POTEM (v nadaljevanju izziv) je: Sensilab d. o. o.,  s sedežem na Verovškova 55a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Sensilab).

Pogoji in navodila za sodelovanje so v celoti objavljeni na spletni strani: https://www.slimjoy.si

Vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z izzivom najdete na https://www.slimjoy.si/privacy-challenge28 splošno politiko zasebnosti podjetja Sensilab pa na https://www.slimjoy.si/politika-zasebnosti

Izziv in nagradna potekata od 1. januarja 2022 do vključno 31. marca 2022, do 23.59, na spletni strani: https://www.slimjoy.si/terms-conditions-challenge28

 

2. Definicije izrazov

2.1. Sodelovanje v izzivu  

Izziv, kjer promotor zbira in procesira podatke o izgubljanju kilogramov, je odprt za vse fizične osebe, ki bi rade v njem sodelovali, se strinjajo s pogoji in izpolnijo objavljeni obrazec.

Mladoletne fizične osebe lahko sodelujejo v izzivu le s pisnim soglasjem staršev ali skrbnikov.

Zaposleni v podjetju Sensilab d.o.o., njihovi ožji družinski člani, uporabniki Sensilabovih družinskih popustov ali kdorkoli drug, povezan s podjetjem, ne more sodelovati v izzivu in osvojiti nagrade.

 

2.2 Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra je odprta za vse fizične osebe, ki:

  • se prijavijo na https://www.slimjoy.si/challenge28-signup
  • izpolnijo zahtevane podatke,

  • se strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja za sodelovanje v nagradni igri in, na koncu izziva opisanega v odstavku 2.1,

  • pošljejo svojo fotografijo z vidnim napisom »PREJ«, ki označuje stanje pred začetkom izgubljanja kilogramov,

  • so v obdobju med 20. decembrom 2021 in 31. januarjem 2022 kupile enega ali več izdelkov za hujšanje, če so bili izdelki plačani v celoti, in če kupec ni izkoristil svoje pravice do odstopa od pogodbe,

  • pošljejo svojo sliko z vidnim napisom »POTEM«, ki označuje stanje po koncu izgubljanja kilogramov, pod pogoji, opisanimi v odstavku 2.1. Pošiljanje fotografij »PREJ« in »POTEM« je mogoče do 31. marca 2022, do 23:59,

  • fotografije so lahko v formatih .jpg ali .png in ne smejo presegati velikosti 2 MB na fotografijo.

Vsaka oseba lahko sodeluje le enkrat. Ko sodelujoči pošlje fotografijo, dobi potrditveni e-mail na e-mail naslov podan ob prijavi.

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Vsi sodelujoči, ki bodo izpolnjevali pogoje iz odstavka 2.2, bodo imeli možnost osvojiti nagrado 1000 EUR.

Med vsemi udeleženci po Evropi bo Izžrebana ena (1) nagrada v višini 1000 €.

 

3. Uporaba in objava fotografij, osebnih zgodb in drugih osebnih podatkov sodelujočih

S sodelovanjem v nagradni igri se vsi sodelujoči strinjajo, da so lahko njihova imena, priimki, kraj bivanja (ne polni naslov), vse fotografije, ki so jih poslali Sensilabu, osebne zgodbe (mnenja), objavljena na spletni strani Sensilaba in ostalih Sensilabovi komunikacijskih kanalov, kjer so lahko na voljo vsem.

Sensilab si pridržuje pravico do izbrisa katerekoli fotografije, ki bi lahko bila žaljiva, diskriminatorna, zlonamerna, neprimerna, sovražna, grozilna, vulgarna, ki bi napeljevala k sovraštvu, nasilju in izražanju rasne, etnične, verske ali spolne nestropnosti, ki bi vsebovala simbole in oznake totalitarnih režimov ali pa bi bila na kakšen drug način vznemirjajoča in/ali neprimerna za objavo, po Sensilabovi presoji.

Fotografije izražajo vidike in mnenja sodelujočih v izzivu in nagradni igri, ne Sensilaba.

 

4. Izbira zmagovalcev

Izmed vseh prijavljenih sodelujočih, ki bodo sodelovali pod pogoji iz odstavka 2.2, bo Sensilab d.o.o. izžrebal zmagovalca 4. aprila 2022 na svojem sedežu v Ljubljani, pred 3-člansko komisijo.

Zmagovalec bo objavljen na spletni strani https://www.slimjoy.si/challenge28-signup najkasneje do 12. aprila 2022

Zmagovalec bo o nagradi in njenem prevzemu obveščen po e-mailu, poslanem na e-mail naslov podan ob prijavi v (vključno) osmih dneh po žrebanju. Če se sodelujoči v tem času ne odzove, se s tem odpove svoji pravici do nagrade. Če prvi zmagovalec ne prevzame svoje nagrade v določenem času (8 dneh), se bo komisija zopet zbrala v 8 dneh in izžrebala zmagovalca pod pogoji, navedenimi v 4. odstavku. Ta proces se lahko ponovi dokler nagrada ni podeljena zmagovalcu, ki jo bo pravočasno prevzel.

 

5. Nagradni sklad

Nagrado v vrednosti 1000 EUR podarja podjetje Sensilab d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Ker nagrada presega vrednost 50 EUR, je treba zanjo plačati tudi DDV.

Če je kraj stalnega prebivališča zmagovalca v državi, kjer evro ni uradna valuta, se znesek nagrade izplača zmagovalcu v lokalni valuti, izračunani po uradnem menjalnem tečaju Evropske centralne banke na dan žrebanja nagrade. V tem primeru se lahko pravila o DDV razlikujejo od prej omenjene določbe 5. točke.

 

6. Dolžnosti sodelujočih v nagradni igri

Sensilab si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

  • pride do dvomov v avtentičnost podatkov in poštenost sodelujočih,

  • se ugotovi, da sodelujoči ni deloval v skladu s splošnimi pogoji poslovanja,

  • zmagovalec ne poda pravilnih osebnih podatkov in/ali ne more biti obveščen o izidu.

Sodelujoči, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne bodo uvrščeni v žrebanje nagrade.

 

7. Pritožbe in reklamacije 

Vse pritožbe in reklamacije obdeluje promotor (Sensilab). Pritožbe in reklamacije lahko sodelujoči pošljejo na info@slimjoy.si. Utemeljene pritožbe bodo rešene v zakonsko določenih rokih in sodelujoči bodo o rezultatih obveščeni.

Pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija, bo imelo pristojnost glede katerihkoli ugovorov, povezanih z izzivom, uporabili se bodo zakoni Republike Slovenije (brez predpisov o pravnih nasprotjih).

 

8. Spremembe nagradne igre

Sensilab si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prilagodi ta splošna pravila zaradi tehničnih ali komercialnih razlogov, ali razlogov na strani javnosti.

Sensilab bo o vseh spremembah splošnih pogojev poslovanja obvestil sodelujoče na primeren način in v doglednem času. V primeru kakršnihkoli sprememb pravil, lahko sodelujoči odstopijo od sodelovanja z neizpolnjevanjem pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

 

9. Končne določbe 

Sensilab ni odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzročijo tehnični problemi pri ponudnikih interneta, slaba internetna povezava ali druge tehnične težave, kot so med drugim tehnične težave med žrebanjem glavne nagrade.

Sodelujoči lahko za pomoč pri izzivu zaprosijo na: info@slimjoy.si

O vseh vprašanjih, povezanih z izbiro in predpisi, ki jih splošni pogoji poslovanja ne zajemajo, bo odločala komisija.

Odločitve komisije glede vseh vprašanj o žrebu in predpisih so končne, veljajo za vse sodelujoče in jih ni mogoče izpodbijati.

 

Pravila bodo na voljo na https://www.slimjoy.si/terms-conditions-challenge28 skozi celotno trajanje izziva.

 

Ljubljana, 17. december 2021